Dua ve Önemi: Yunus Durmaz

Dua ve Önemi: Yunus Durmaz

 

Değerli Kardeşlerim, bugünlerde ülkemizin, ümmet coğrafyasının ve tüm dünyanın üzerinde covid 19 denilen bir virüs musibeti dolaşmaktadır. Bu musibetin def edilmesi için gerek kişilerin, gerek toplumun ve gerek te devleti yöneten idarecilerin tedbirler alması gerekmektedir.

 

Bir Müslüman, başına bir musibet geldiğinde öncelikle fiziki tedbirleri almak zorundadır. Ancak bu tedbirleri alırken aynı zamanda yerleri ve gökleri yaratan, gücü her şeye yeten Rabbimiz den de dua ile yardımda bulunmalıdır.

Müslümanlar olarak bizler her daim tevekkül etmeliyiz. Maalesef İslam’ı anlayamamış kişiler, tevekkülü tek boyutta değerlendirmekte ve bu gibi musibetler karşısında duanın değil bilimin önemli olduğunu söylemektedirler.

 

Hâlbuki tevekkülde önce tedbir alınır, yani ilim ne diyorsa, yapılması gereken fiziki tedbirler neler ise yapılır. Ancak tevekkülün ikinci kısmında, dua ve sabır ile manevi olarak ta Rabbimize müracaat edilir. Dolayısıyla biz Müslümanlar hem tedbirimizi alırız hem de Mü’minin en büyük silahlarından olan, maneviyatımızı yükselten, inancımızı perçinleyen duaya sarılırız.

 

Dua sözlükte, “istemek, yardım talep etmek” manalarına gelir. İslami Terminolojide ise kişinin tamamıyla Allah’a yönelerek maddi ve manevi isteklerini O’na arz etmesidir.

Dua, yaratılanın her şeye muhtaç olduğunu kabul etmesi, acziyetini bilmesi ve bu acziyetinin bir Yaratıcı tarafından giderilebildiğinin kabulüdür.

Şu son durumda gösteriyor ki insanoğlu bilimde ne kadar gelişirse gelişsin, teknolojide ne kadar ilerlerse ilerlesin, kendi kibir abidelerini ne kadar dikerse diksin, gözle bile görülmeyen bir illet, insanın kibrinin, tasladığı büyüklüğünün karşısına çıkabilmektedir.

 

Unutmamak gerekir ki insan yapacağı işlerde devamlı ve sadece Rabbine muhtaçtır. Kerim olan kitabımızın Şuara suresinde Rabbimiz “Öyle ise sakın Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun! ”diye buyurmuştur.

İster büyük olsun, ister küçük olsun biz ne istersek isteyelim sadece ve sadece Rabbimizden isteriz. Bir şey isterken de araya başka şeyleri, ölü veya diri başka kişileri, başka kurumları sokmayız. Biz sadece ve sadece bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimizden isteriz. Çünkü biliriz ki Rabbimizden başka hiç bir şey duamıza karşılık veremez.

 

Müslüman, Rabbi katında değerli olabilmek istiyorsa O’na bol bol duada bulunmalı, O’na münacatta bulunmalıdır. Bu gerçek kitabımızda, Furkan suresi 77. Ayette şöyle belirtilmektedir: (Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin! Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak.”

 

Bizler duaya sadece başımıza bir musibet geldiğinde başvuruyoruz. Halbuki dua insana sadece kötü günde gerekli değildir. Rabbim bize bir musibet verdiğinde biz O’na hamd ederek dua etmeli, bize güzel bir şey nasip ettiğinde ise O’na şükrederek dua etmeliyiz.

Rabbimiz Fussilet 51’de “İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur.”

 

Dua adabı nasıl olmalı? Müslümanlar olarak bizim hayat çerçevemizi çizen iki temel unsur vardır. Bunlardan birincisi Kur’an’ı Kerim, bir diğeri ise Allah Rasulü’nün sünnetidir. Dolayısıyla bizler duanın nasıl yapılacağını da bunlardan öğreniriz.

“Rabbinize yalvara yakara ve sessizce dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez.” (Araf 55) O zaman duayı, haddi aşmadan, gizlice ve sesimizi kısarak, gönülden yaparak dua etmeliyiz. Unutmayalım dua aynı zamanda bir ibadettir. Dua ibadetini de diğer ibadetler gibi halis bir niyetle yapmalıyız ki, riya ile karşı karşıya gelmeyelim.

 

Duamızın kabulü için aceleci davranmamalıyız. Peygamberimiz (s.a.s) “Herhangi biriniz acele etmedikçe duası kabul edilir. (Kul acele ederek) Rabbime kaç defa dua ettim de duamı kabul etmedi, der.” (Buhari, Daavât 22)

 

Duayı sadece kendimiz veya ailemiz için değil, akrabalarımız için de, arkadaşlarımız için de, ümmet için de yapmalıyız. Yani duada cimri olmamalıyız.

Bir gün Efendimiz (sav) sahabelerine dönerek; “Allah’a günahsız dillerle dua edin” buyurdu. Efendimizin bu sözünü işiten sahabeler: “Ey Allah’ın Resulü, bu nasıl mümkün olabilir?” diye sordular. Bunun üzerine efendimiz şöyle buyurdu: “Birbirinize dua edin! Çünkü ne sen onun, ne de o senin dilinle günah işlemiştir”

“Bir Müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melek ona, aynı şeyler sana da verilsin, diye dua eder.” (Müslim, Zikir 86.)

“Hem kendinin hem de mü’min erkeklerle mü’min kadınların günahlarının bağışlanmasını dile!”(Muhammed 17)

“Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün beni, anamı-babamı ve bütün müminleri bağışla!”  ( İbrahim 41)

 

 

Peygamber Efendimiz (sav); Duanın kabul olması için iki şey gerekir. Duayı ihlâs ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helalden olmalıdır. “Müminin odasında, haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz” buyurmuştur. (Tergibüs-salât)

 

Birçok ayette nasıl dua etmemiz gerektiği bize öğretilmiştir. Mesela günde beş vakit namazımızın her rekâtında okuduğumuz Fatiha süresi bizler için çok büyük bir dua öğretmektedir.

“(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. “(Fatiha 5-7)

Bakara süresinin son ayetinde yine bizlere şöylece duada bulunmamız istenmektedir.

“(Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâ’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”( Bakara 268)

 

Yazımıza burada son verirken duaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde Rabbimiz dualarımızı kabul etsin. Ümmet olarak birbirimize dua etmeyi nasip etsin. Bugün kan ve gözyaşı içerisinde bulunan ümmet coğrafyası içerisindeki kardeşlerimizin sıkıntısını gidersin. Rabbimiz ayağımızı İslam üzerine sabit kılsın. Selam ve dua ile…

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.